Det skjedde mer enn at noen måtte dra til «hælvete».

foto