– Vi klarer ikke å skaffe alle strøm før natten faller på –