– Down Town-planene vil føre til at man mister både innsyn og utsyn til elva

foto