Sju av ti fastleger har sagt opp. Slik vil kommunen løse krisen

foto