Flere borreliatilfeller registrert i årets fem første måneder

foto