Bedrageridømt bygget luftslott på lån fra rike pensjonister. Den eldste var 83 år

foto