Slått i ansiktet med hammer etter opptrinn på E134