I dag sto de «overalt»: Slik gikk storkontrollen

foto