Her ble det bråstopp for brannvesenets utrykning

foto