Sykehuset forvekslet MR-bilder: Førte til forsinket oppda­gelse av sykdommen

foto