Rykket ut til melding om bygningsbrann - var grilling