Mente han ikke fikk hjelpen han skulle ha. Da truet kunden med å slå