Legger ned virksomheten og selger bygget for 15,9 millioner