Mistet million­støtte over natta: – En rase­ring av tilbu­det

foto