Kommunen kvitter seg med eiendom - selger den gamle fabrikken

foto