Lønna er på konto – men det jobbes på overtid for å unngå konkurs

foto