Søkte etter person: Nå har politiet kommet i kontakt med vedkommende