Nå kan det nedlagte boktrykkeriet bli til boliger

foto