Det går mot full skoleåpning og større grupper fra mandag

foto