Sykehuset i Vestfold utsetter operasjoner på grunn av mange koronapasienter

foto