Nav-sjefer brukte 530.000 på hotell og restauranter

foto