Ulovlig luksus fikk kommunen til å reagere. Nå legger eieren seg flat

foto