Nå blir det forbudt å fiske torsk fra Telemark til Sverige

foto