Streiker i fengselet: – Vi løslater innsatte til ny kriminalitet

foto