De fleste klagene gjelder samme krise: – En trussel mot pasientsikkerheten

foto