Produktet oppsto ved en feil – snart skal de produsere 70 tonn i døgnet

foto