– En tragisk og umotivert enkelthendelse som ikke er rasistisk motivert

foto