Rykket ut med våpen - politiet skjøt hull i tank med sveisegass

foto