Skled av den glatte veien – personbil havnet i grøfta