Sjåføren av denne bilen er kjørt til sykehus. Sjåføren av den andre bilen skal ha vært ruset

foto