Storkontroll: Slik gikk det da nesten 1.500 kjøretøy ble sjekket