Brøt seg inn i politiets lagerrom: – Jobber med å skaffe oversikt