Omstridt forslag: Anne Karin fryk­ter for sikker­heten til folk