Etterforsker frekt tyveri: – Det er snakk om mange motorer