Avis: – Frp går fra Høyre til Ap i Porsgrunn

foto