Hørte du intervjuet Tomas gjorde i dag tidlig? Nå får han refs fra øverste hold

foto