Fastlegekrise: – Færre sykehusinnleggelser og dødsfall når man kjenner pasientene