Her slurves det for mye, men stort sett er Dag Ove fornøyd

foto