Vardens redak­sjonelle årsrap­port 2022

2022 ble et endringens år for Varden.