Sykehuset er «fullt». Nå øker kommunen hjelpen

foto