Avviklet driften og selger hotellet. Så mye koster det