Aud Michelle (15) opplever hets. Ingen vet at hun lever med en sykdom