Stor vannlekkasje: Anbefaler beboere å koke drikkevannet