De hyrer inn studen­ter for å bli bedre. Der blir det kamp om plas­sene

foto