Plut­selig begynte det å brenne i bygget med 282 boli­ger