Har brukt tre ganger så mye strøsand som på en vanlig sesong