– Den klarer seg, med mindre den blir påkjørt

foto