Villa fra 1915 havnet i skvis. Nå kan den bli revet

foto