Flere behandles på Rigshospitalet etter skytingen i København