– Det gikk mye suppe den gang. Vi var jo litt gale som bygde dette

foto